Domácí stránka
Sortiment => Mainsconnectory
Mainsconnectory – Spínané zdroje

Co je Mainsconnector?

Mainsconnector je spínaný zdroj napětí, který nahrazuje funkci akumulátoru v místech, kde je dostupné připojení k elektrické síti. Jedná se o zdroj nízkého napětí svými parametry přibližně odpovídající akumulátoru. Je určen pro pohon ručního akumulátorového nářadí s výkonem do 400W. Přístroj má vlastní indikaci stavu, ve kterém se právě nachází. Naše mainsconnectory jsou výsledkem dlouholetého vývoje a jsou v této podobě chráněny u patentního úřadu v Mnichově pro celou Evropu.

Jak je zajištěna ochrana mainsconnectoru proti zničení?

Naše mainsconnectory se vyznačují těmito typy ochran:
  • Zkratová ochrana – Při připojení zátěže větší než 65A (zkrat) reaguje zkratová ochrana tak, že se přístroj na 8s vypne a poté se pokusí opět zapnout. Pokud se jedná o trvalý zkrat, přístroj 3x provede předchozí cyklus a vypne se na trvalo. Nyní je potřeba přístroj odpojit od sítě na cca 1 min.
  • Výkonová ochrana – Pokud je připojena zátěž větší než 25A po dobu delší než 10s přístroj se vypíná. K opětovnému zapnutí dochází po 10s.
  • Tepelná ochrana – Jako tepelné senzory jsou použity termistory NTC. Tyto termistory chrání tranzistory a usměrňovací diodu. Přístroj vypíná, pokud dosáhne teplota tranzistorů nebo usměrňovací diody 100°C. Přístroj je opět v provozu po cca 20s – 2min.

Ceník Mainsconectorů 2023 MO